Sub-Compact

Automatic Transmission

Kia Rio or simillar

$9.99 Day

Compact

Automatic Transmission

Dodge Neon or simillar

$11.99 Day

Inter-mediate

Automatic Transmission

Cruze or simillar

$14.99 Day

Standard

Automatic Transmission

Toyota Corolla or simillar

$17.99 Day

Full Size

Automatic Transmission

Nissan Altima or simillar

$19.99 Day

Premium

Automatic Transmission

Nissan Maxima or simillar

$29.99 Day

Mid Size SUV

Automatic Transmission

Nissan Rogue or simillar

$29.99 Day

Mini Van (7~8)

Automatic Transmission

Toyota Sienna or simillar

$49.99 Day

Full Size SUV

Automatic Transmission

Nissan Pathfinder or simillar

$49.99 Day

Super Size SUV

Automatic Transmission

Honda Piilot or simillar

$69.99 Day

Luxury SUV (5~7)

Automatic Transmission

Benz GL450 or simillar

$99.99 Day

Luxury Car (BMW 528i)

Automatic Transmission

BMW 528i or simillar

$59.99 Day

Convertable

Automatic Transmission

BMW Z4 or simillar

$69.99 Day

Passenger Van 10

Automatic Transmission

Ford E350 or simillar

$69.99 Day

Passenger Van 12

Automatic Transmission

Ford E350 or simillar

$79.99 Day

Passenger Van 15

Automatic Transmission

Ford E350 or simillar

$79.99 Day

Luxury Car (BMW 750i)

Automatic Transmission

BMW 750i or simillar

$99.99 Day

Luxury Car (BMW M6)

Automatic Transmission

BMW M6 or simillar

$399.99 Day

Super Luxury Sports Car

Automatic Transmission

Ferrari 458 Italia or simillar

$699.99 Day